Over het Sibberhuuske

Een kasteelhoeve

 

Sibberhuuske was oorspronkelijk een kasteelhoeve, een versterkt huis met dikke muren, schietgaten, een gracht met een ophaalbrug en twee torens. Ook nu in de 21ste eeuw – nu de plaatselijke kasteelheer niet langer hoeft te vrezen voor rondtrekkende bendes en het enorme verschil tussen boeren, hoogwaardigheidsbekleders en adel in het gebied is verdwenen – heeft de kasteelhoeve het Sibberhuuske veel van haar originele karakter behouden.

De stichting

Het Sibberhuuske is in 2018 aangekocht voor de realisatie van een vakantieverblijf voor kansarme kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. In december 2022 zullen wij starten met de verbouwing van het sibberhuuske om de faciliteiten voor dit vakantieverblijf te realiseren. Wij zullen in aanloop naar deze ontwikkeling een stichting in het leven roepen om het project te ondersteunen zowel financieel als in mankracht en vrijwilligers.

Lees meer over de stiching

Tijdlijn

Onze geschiedenis

Deze kasteelhoeve was één van de eerste bewoonde gebouwen op het plateau van Margraten. Door een vermelding uit het einde van de veertiende eeuw, de kelders uit de zestiende eeuw en het feit dat de Spaanse Hertog Alva het in 1570 in beslag nam, is het bekend dat het nog ouder is. 

De kasteelhoeve is grotendeels gebouwd met natuurlijke materialen zoals Mergel en Baksteen. Ondanks een hevige brand in 1935 zijn de noordwestelijke vleugel, de toegangspoort & de waterput nog origineel.

50 V. CHR

Meer dan 2000 jaar geschiedenis

De huidige provincie Limburg maakte ten minste 4 eeuwen deel uit van het Romeinse Rijk. Veroverd door Julius Caesar, was het keizer Augustus die de regio tot een nieuwe romeinse provincie verklaarde. Vanwege de strategische ligging op een heuvel was het Sibberhuuske van cruciaal belang voor de romeinen

1381

Sibberhuuske was één van de eerste bouwwerken voor bewoning op het plateau van Margraten. Waarin de zuidoostelijke hoek van Sibberhuuske het oudste gedeelte is. De vroegst bekende leenheer van het Sibberhuuske is Willem van Hercke, die in 1381 door de Hertog van Brabant werd beleend met ‘sijnen hoeve te Subke’.Hetgeen waar het Torenappartement is gelegen.

15e Eeuw

In de vijftiende eeuw, vóór 1474, wordt het echtpaar Conraad van Horion en Aleidis van Tviezel als leenverheffer genoemd.

1474 – 1570

Meer dan 2000 jaar geschiedenis

In het laatste kwart van de vijftiende is de hoeve in het bezit van Gerard van Ghooren echtgenote Philippa van Horion en het eigendom gaat daarna over op hun zonen en tenslotte naar hun kleindochter Maria en echtgenoot Jacques van Ooijenbrugge. De hoeve werd waarschijnlijk verpacht en niet bewoond door de Van Ghoors.

Vanwege hun protestantse sympathieën werd het goed in 1570 door de Spaanse koning onteigend. Het Sibberhuuske werd door Generaal Alva in beslag genomen.

1598

De dochter van Koning Filips II, Isabella Clara Eugenia, schenkt de hoeve aan Charles, baron de Billehé, samen met Huize Hartelstein. De hoeve gaat daarna over in het bezit van zijn zoon François en diens erfgenamen.

1696

De hoeve wordt verkocht aan George Dumont en zijn zuster, die het niet lang daarna doorverkopen aan Johan Bernard van Volckershoven, die tevens ook Hartelstein koopt.

1705

Vanwege financiële problemen verkoopt Van Volckershoven (ca.1658 – 1708) de hoeve aan zijn schoonbroer, de generaal Jacques de Chalmot du Portal (1556 –1731). Uit de achttiende eeuw zijn diverse pachters van de hoeve bekend.

1773

De erfgenamen van het echtpaar De Chalmot du Portal – Van Volckershoven verkopen de hoeve aan de Maastrichtse wijnhandelaar Mathias Sleypen en zijn twee schoonzussen en schoonbroer. Er is dan ook sprake van een brouwerij bij de hoeve.

1798

Twee dochters van Mathias Sleypen trouwden met broers van het gezin Schoenmaeckers uit Amby en zo kwam de hoeve via overerving in het bezit van de familie Schoenmaeckers, die de hoeve tot 1972 in zijn bezit had.

1935

Tussen de twee wereldoorlogen in brak er een grote brand uit- waarin het hoofdgebouw intact bleef.

1948

De Gracht langs de zuidwestzijde van het Sibberhuuske werd gehalveerd.

1974

Een grote 3 jaar langdurende renovatie resulteerde in de huidige lay-out van het sibberhuuske.

Nu

Meer dan 2000 jaar geschiedenis

Het Sibberhuuske biedt haar appartementen aan voor verhuur en in de toekomst zal de kasteelhoeve ingezet worden voor de realisatie van een vakantieproject voor kansarme kinderen. door een op te richten Stichting.

Onze appartementen

Kom tot rust

Op een steenworp afstand van Maastricht ligt het kasteel ‘Sibberhuuske’. Gelegen op de top van het plateau van Margraten in de Limburgse Heuvels, het zuidelijkste deel van Nederland. Ervaar de rust en stilte in een unieke atmosfeer. Verwen uzelf met een van de twee luxe appartementen in de kasteelhoeve. Alle kamers zijn stijlvol ingericht en bieden een geweldig uitzicht over de omliggende velden en de binnenplaats.

Onze appartementen